Joachim Frederik, 1/8 thaler, Halle, 1579

Joachim Frederik, 1/8 thaler, Halle, 1579 Joachim Frederik, 1/8 thaler, Halle, 1579

Muntheer : Joachim Frederik van Hohenzollern als evangelisch aartsbisschop-administrator van Maagdenburg, 1566 tot 1598

Denominatie : 1/8 thaler, 1/8 rijksdaalder, 1/8 Reichsthaler

Muntplaats : Halle; (DS in ligatuur voor de muntmeester Daniel Stumpfel in Halle 1579-1585 )

Datum : 1579

Materiaal : Zilver

Gewogen massa : 3,40 gram

Gemeten diameter : 26,0 mm.

Voorzijde : Joachim Frederik ten halve lijve, blootshoofds en met baard, in harnas naar rechts met scepter in zijn linker hand, in zijn rechter hand een strijd-/krijgshamer, ter weerszijden het jaartal 15 - 79.

Voorzijde legende : rijksappel IOACHIM * FRIDERI * D * G * MARCH * BRAN; Joachimus Fridericus dei gratia marchio Brandenburgicus; Joachim Friedrich met Gods gratie markgraaf van Brandenburg. Interpunctie door middel van kleine kruisjes.

Keerzijde : Een rijkelijk versierd wapenschild met daarin de wapens van Brandenburg(1), Pommeren(2), burggraafschap Nuerenberg(3) en Zollern(4), met als hartschild dat van het aartsbisdom Maagenburg.

Keerzijde legende, vervolg van de voorzijde : ADMINIS * MAGDEBVRG * DVX * PRVSS * DS *; Administrator Magdeburgensis Dux Prussisae DS (DS = initialen van de muntmeester); Administrator (beheerder) van Maagdenburg en hertog in Pruissen. Interpunctie door middel van kleine kruisjes.

Lit : N. Douglas NICOL (comp),  Standard catalogue of German coins 1501 – present, Iola 2011 (3de editie), p. 661 nr. MB A80.

Deze website is enkel een hobby voor ons, indien u wil kan u ons altijd steunen met een kleine donatie, u helpt al vanaf €1.