Provinciale muntslag Utrecht, Gouden dukaat, 1743

Provinciale muntslag Utrecht, Gouden dukaat, 1743 Provinciale muntslag Utrecht, Gouden dukaat, 1743

Muntheer : Provinciale muntslag Utrecht

Denominatie : Gouden dukaat, type 1739-1795, met Romeinse "I" en gladde rand.

Muntplaats : Utrecht

Datum : 1743

Materiaal : Goud

Massa bij uitgifte : 3,51 gram

Gewogen massa : ? gram

Gemeten diameter : ? mm

Voorzijde :  Staande geharnaste ridder met sjerp om, een geschouderd zwaard in de rechterhand en een pijlenbundel in de linker; gesplitst jaartal ter weerszijden I7 43.(Romeinse cijfer I) en voorzien van een gladde cirkelrand.  

Voorzijde omschrift :  CONCORDIA RES – PAR . CRES . TRA (muntteken). Voluit: Concordia res parvæ Crescunt Traiectensis. Wat wil zeggen: Door eendracht groeien kleine zaken; eendracht maakt macht Utrecht

Keerzijde opschrift :  In een versierd kader, in vijf regels :  MO:ORD:/PROVIN:/FOEDER:/BELG.AD/LEG.IMP. Voluit: Moneta ordinum provinciarum foederatarum belgicarum ad legem imperij. Wat wil zeggen: Munt van de Staten van de Verenigde Nederlandse Provinciën (geslagen) volgens de Rijkswet.

Opmerking : Muntmeesterteken afgeknotte boom (niet te zien) : Joh.E. Novisadi,1738-1766. Muntteken Wapenschild van de stad Utrecht (niet te zien)

Lit ref : D Purmer Ut 27; Verkade 98.4; Delmonte 965 

Deze website is enkel een hobby voor ons, indien u wil kan u ons altijd steunen met een kleine donatie, u helpt al vanaf €1.